.

ul. Nałkowskiej 41,Poznań

Sklep czynny w godzinach: 

od poniedziałku do piątku      800-1600